Ceremoniemeester afgewezen vanwege politieke mening

Herman Alink

Geplaatst: zaterdag 6 februari 2016 om 16:55 | Views: 19232

Auteur: Bert Blaauw

PEKELA - Begin 2015 ben ik gevraagd door het bestuur van Samen Loop voor Hoop om ceremoniemeester te worden bij hun evenement in juni 2016. Gezien het een initiatief van het KWF is en ik in mijn naaste kring mensen aan kanker heb verloren heb ik van harte ingestemd met dit eervolle verzoek om vrijwilligerswerk te mogen doen voor dit prachtige project.

Afgelopen najaar berichtte het bestuur van Samen Loop voor Hoop mij dat men afzag van mijn deelname als ceremoniemeester vanwege ruis over mijn persoon. In een verhelderend gesprek met het bestuur op 6 november jongstleden bleek dat de ruis kwam door mijn bezorgde en kritische tweets op persoonlijke titel over de Islam en het AZC beleid. Een groep vrijwilligers, verbonden aan Samen Loop voor Hoop, wilde op basis van mijn tweets vertrekken als ik ceremoniemeester zou worden.

In het overleg met het bestuur heb ik aangegeven dat ik mijn tweets genuanceerd vind en niet beledigend of discriminerend en dat ik in vrijheid mijn zorgen en kritische mening mag uiten. Diverse linkse Pekelders geven via hun tweets stevige en respectloze meningen ten aanzien van Islam- en AZC critici. Het verschil is dat deze linkse mensen in Pekela in diverse organisaties mogen blijven zitten ondanks hun kwalijke uitspraken terwijl ik, met een mening die bij een groep linkse Pekelders niet wordt geduld, uitgesloten wordt. Dit is meten met twee maten en veroorzaakt tweespalt.

Mijn uitsluiting door het bestuur van Samen Loop voor Hoop gaat regelrecht in tegen artikel 1 van de Grondwet waardoor het bestuur een strafbaar feit heeft begaan: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.”

Deze strafbare handeling werpt een smet op het bestuur van Samen Loop voor Hoop en de organisatie van dit evenement. Ik heb gevraagd aan het bestuur om, in het verslag van de bespreking met mij, te melden dat de ruis politiek geladen is en dat het bestuur de medewerkers, die mij wilden uitsluiten, zou wijzen op hun ontoelaatbare gedrag en dat ik een excuus zou krijgen. Indien dat was gebeurd dan was deze onverkwikkelijke zaak opgelost en was het binnenskamers gebleven. Nu het bestuur na 3 maanden in gebreke blijft, men draait duidelijk om de zaak heen, heb ik het bestuur gemeld deze onverkwikkelijke en principiële zaak in de openbaarheid te brengen.

Het is treurig dat onze samenleving in 2016 zo diep gezonken is dat je op basis van een politieke mening uitgesloten wordt. Op dat op basis van ernstige zorgen en een kritische mening, ten aanzien van de Islam en het asielbeleid, die inmiddels een groot deel van de Nederlandse bevolking en ook de inwoners van Pekela delen. Uitsluiting gebeurde in de Tweede Wereldoorlog ook met onze Joodse landgenoten op basis van hun ras en in de jaren vijftig met leden van de CPN vanwege hun lidmaatschap van een communistische partij.

Met dit persbericht op persoonlijke titel hoop ik dat er besef komt dat bepaalde linkse mensen (nog) de dienst uit maken in de gemeente Pekela wat wel en niet hoort en een andere mening niet dulden. We leven mijns inziens nog steeds in een democratisch vrij Nederland waar je je mening gelukkig nog vrijelijk mag geven. Het gaat mij er niet om gelijk te krijgen echter om dit onrecht niet in de doofpot te laten stoppen. Het is jammer dat een mooi initiatief als Samen Loop voor Hoop door eigen toedoen van haar bestuur zo'n beladenheid heeft gekregen.

Bert Blaauw

Eerder verschenen:

Opnieuw historische voorwerpen voor Siep&Co
Christa Gerrits zamelt 1250 euro in voor de Wensambulance
Uitslag Winkelweek Lotenactie 2021
Museum Kapiteinshuis ontvangt biografie Brunink
Arnoud van Sante biedt schilder- en tekenlessen aan bij hem thuis
Bezorg echtpaar Wolthuis een onvergetelijk 60-jarig huwelijksjubileum!
Stichting Luthers Erfgoed Pekela luidt 'noodklok' vanwege ernstige houtrot
Eetpunt de Samenleving stopt met koken voor ouderen in Nieuwe Pekela
Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst
Verlichte St. Willibrorduskerk leidt tot overlast
Pekela Geeft Gas! zoekt nieuwe mogelijkheden groengasproductie
Oliebollenactie door De Riggel Boven Pekela
Veel Pekelders getuige van de klanken van Stille Nacht tijdens de Kerstnacht
Top 10 van de Top 2000 in de gemeente Pekela
VAN HARTE: Appie en Geesje Harms zijn 50 jaar getrouwd
Kerst 2021 vanuit de Wedderwegkerk Oude Pekela
Muzikanten Excelsior spelen Stille Nacht in kleine groepjes in de Kerstnacht
Buurkracht: Groningen 16 zonnedaken rijker en 15 asbestdaken armer
Alleen GroenLinks verwerpt het bruggenbesluit gemeenteraad Pekela
Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela schenkt 2000 euro aan Voedselbank Oldambt

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

469l0gkmim1uof0a4epe56kas0