Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die PrachtigPekela aan de samenstelling van deze internetcourant besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrachtigPekela (ook niet via een eigen netwerk).

PrachtigPekela kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetcourant geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

PrachtigPekela sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetcourant, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Geen van de artikelen of delen van artikelen gevonden op PrachtigPekela mogen zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van PrachtigPekela worden gebruikt op internet, radio, tv, papier of andere wijze. Indien toestemming wordt verkregen, dan geldt deze toestemming met inbegrip van bronvermelding.

Foto’s, geplaatst op PrachtigPekela, vallen onder copyright van de desbetreffende fotograaf. Contact hierover loopt via redactie@PrachtigPekela.nl. Noch de naam PrachtigPekela en/of PrachtigPekela.nl, noch de logo’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Eerder verschenen:

27 augustus: Vriendjes/vriendinnetjesles bij judoschool Wouter Meijer
24 augustus: Fietspuzzeltocht voor het hele gezin
VAN HARTE: Henk Gerringa is vandaag 65 jaar geworden
Mogelijke nieuwbouw huurwoningen aan Scholtenswijk Oude Pekela
Pekela vroeger en nu: Wedderklap Oude Pekela
Nederlands Kampioenschap Windhonden Rennen groot succes
Gratis introductieles De Rijdende Popschool Oude Pekela
Provinciale Vrijwilligersprijs 2014: inschrijven tot 1 oktober
GEZOCHT: onze twee katten die sinds de Concordia-brand weg zijn
8 september: Werkplaats Zorg voor Burgerparticipatie in de Binding
Pekela vroeger en nu: Thorbeckelaan en watertoren Oude Pekela
Pekelpop haalt internationale act naar Pekela en verlegt meer grenzen
Juliette Smid winnaar viswedstrijd Huizing bokaal
Daders aanrijding motorrijder op rotonde Pekela rijden door
Wie heeft onze Redpoint Siamees Doerak gezien? [UPDATE]
Pekela vroeger en nu: Feiko Clockstraat Oude Pekela
Spelweek Oude Pekela afgesloten met circus in de Binding
Traumaheli landt in park bij gemeentehuis Oude Pekela
GEVONDEN: Bril met zwart montuur aan de Bronsveenlaan
Stokbrood bakken als afsluiting van de Spelweek in Boven Pekela

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk.

Recent overleden

Jacoba Bos - Boelmans (Blijham)
Jantje Hoogstra - Dijkhuis (Winschoten)
Derk Norder (Oude Pekela)
Gerda Maria Josefina Heemskerk (Winschoten)
m5khi73ij2ues0sd9oli0oefr1