Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die PrachtigPekela aan de samenstelling van deze internetcourant besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrachtigPekela (ook niet via een eigen netwerk).

PrachtigPekela kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetcourant geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

PrachtigPekela sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetcourant, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

 

Stemmen tellen....

Eerder verschenen:

Leerlingen Hendrik Westerschool bakken pizza's bij Cevdet
Rabobank Oude Pekela sluit per 1 juni de deuren
Militairen helpen Scouting Pekela met bouw nieuw clubhuis
5 jubilarissen gehuldigd tijdens voorjaarsconcert Excelsior
Lintje voor de heer Jan Haaijer uit Nieuwe Pekela
Koningsspelen 2015 Jenaplanschool St. Willibrordus [BEELDVERSLAG]
Koningsspelen 2015 Feiko Clockschool [BEELDVERSLAG]
Basisschoolleerlingen lezen 42.562 boeken in 10 weken
Aangepaste inzameling huisvuil bevrijdingsdag en pinksteren
Expositie Pearls of Srilanka; De kunst van Malith in gemeentehuis Pekela
VAN HARTE: Echtpaar Nikolaas uit Oude Pekela 60 jaar getrouwd
7 juni: Volop grasvolleybal en bbq op velden Noordster
Laatste bespreking voor de bevrijdingsloop en optocht 2015
KidsClub van VV Noordster met Goalie bij de brandweer
Verrassende activiteit voor de Buurt Battle in Oude Pekela
Gezellige themamiddag over de kinderboerderij in de Binding
VAN HARTE: Geessien van Weerden is 50 jaar geworden
VAN HARTE: Julian Burema is 13 jaar geworden
Bekendmakingen gemeente Pekela week 17
Speeltuinvereniging Bie de Woatertoren collecteert samen met Oranje Fonds

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk.

Recent overleden

Lubbert Lamfers (Beerta)
Frouwe Mellema - Vedder (Oude Pekela)
Nicolaas Johannes (Nico) Kuiper (Winschoten)
Antje (Moeke) Kenter - Geuken (Blijham)
Harmina (Ina) Bruns - Kort (Nieuwe Pekela)
Elizabeth (Betty) Reintke - Meesters (Nieuwe Pekela)
Geessien (Gé) Oosterhuis - Ploeger (Winschoten)
Tijtje Fens - Visser (Oude Pekela)
Pieterke Lingbeek - de Groot (Beerta)
nj2f1pu5rkcbrfe7bgn7l22g80