Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die PrachtigPekela aan de samenstelling van deze internetcourant besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrachtigPekela (ook niet via een eigen netwerk).

PrachtigPekela kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetcourant geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

PrachtigPekela sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetcourant, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Geen van de artikelen of delen van artikelen gevonden op PrachtigPekela mogen zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van PrachtigPekela worden gebruikt op internet, radio, tv, papier of andere wijze. Indien toestemming wordt verkregen, dan geldt deze toestemming met inbegrip van bronvermelding.

Foto’s, geplaatst op PrachtigPekela, vallen onder copyright van de desbetreffende fotograaf. Contact hierover loopt via redactie@PrachtigPekela.nl. Noch de naam PrachtigPekela en/of PrachtigPekela.nl, noch de logo’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Eerder verschenen:

Talentenshow voor iedere inwoner van Pekela op Koningsdag
Winterweer op komst
Kunstijsbaan op sportveld korfbalvereniging WSS in Oude Pekela
Onveilige parkeersituatie bij Theo Thijssenschool Boven Pekela
'Oude Pekela staat gelijk aan armoede, inteelt en werkloosheid'
Ouders en 'nieuwe' leerlingen nemen kijkje in de Groenling
Leerlingen Dollard College laten achtstegroepers hun school zien
Werkloosheid Oost-Groningen stijgt; Grote banenmarkt in Veendam
Bekendmakingen gemeente Pekela week 5
Oplichters misbruiken naam incassobureau Intrum Justitia
Camping ZomersBuiten in Oude Pekela tweede bij verkiezing VEKABO
Veilig Verkeer Nederland reikt dinercheque uit aan BOB
Opticien Maarten Fieret, van RDW naar ZZP
Joop Brugman verbolgen over besluit Zevensprong kunstwerken
Pieter Muijzert met 'Red het Noorden' naar Provinciale Statenverkiezing
Wie herkent deze groene tas?
'Met mijn hulp is het zo gepiept.'
MVO-Koploperbedrijven benutten gouden kans
Burgemeester en wethouder, vader en zoon Schollema
Einde burgemeesterschap Schollema in zicht

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk.


Gemeente Pekela
Tel: 0597 617555

Openingstijden:
Met en zonder afspraak

Ma t/m vrij 9.00-12:00 uur
Met afspraak
Ma t/m do 13.00-16.00 uur

Nieuws

Links

Politiek
Blok aangeboden door de Gemeente Pekela 

Recent overleden

Johan Ekamper (Winschoten)
Nico Lohof (Hoogezand)
Wilbrand (Willie) Post (Midwolda)
Jan Pieter Dale
Antje Willemina Bruins - Bruins (Delfzijl)
Zwaantje Nijboer - Schut (Leer (D))
Jantina de Wijk - Stel (Oude Pekela)
Jan Luppo Schut (Winschoten)
Wander Jan Vos
Klasina (Sientje) Drenth - Veen (Heiligerlee)
Gerrit Kruize (Winschoten)
1gjaiv7okiq39d0p8vf33k5kt6