Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die PrachtigPekela aan de samenstelling van deze internetcourant besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrachtigPekela (ook niet via een eigen netwerk).

PrachtigPekela kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetcourant geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

PrachtigPekela sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetcourant, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

 

Stemmen tellen....

Eerder verschenen:

Vrouw botst met auto tegen muur bij watertoren in Oude Pekela
Dodenherdenking 2016 in Nieuwe Pekela
Dodenherdenking 2016 in Oude Pekela
Nieuwe werkplek voor Commando Plaats Incident in de regio
Mevrouw Kappen uit Oude Pekela verdient een Pluim
Documentaire 'Een in tijden van strijd - Bitter verdeeld in vrede'
Wensvlinders van Pekela
Actiepakket rijles bij Rijschool Petra in Oude Pekela
Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf Virol in Scheemda
OPSPORING: Van wie is deze kat?
Rommelmarkt en braderie in Hugo de Grootpark [BEELDVERSLAG]
Van huiskamer- naar tuinconcert met Melvin Bonnet
Roelof Koekoek wint Graankorrelbokaal 2016
14 mei: Rommel-, boeken- en platenmarkt bij de Wedderwegkerk
Politie haalt illegale zender uit mast achter AZC Oude Pekela
OBCP Bevrijdingsconcert in de Kiepe [BEELDVERSLAG]
Brand verwoest twee houten garages aan Vrijheidsstraat Oude Pekela
Jong talent in de wei tijdens kabouter voetbaltoernooi bij Pekela 2000
Aaf Koning presenteert op 28 mei het boek 'De SIGAAR is KONING'
Schoolkorfbal voor groepen 3 en 4 groot succes

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk.

#

Recent overleden

Annette Walters (Winschoten)
Geertruida Oosterhuis - Edens (Winschoten)
Fenna Kaman - Buntjer (Winschoten)
Hendrik (Hennie) van Lenning (Groningen)
Geessienus Oosterhuis (Winschoten)
Bert Molenkamp
Frouwke (Froukje) Bakker - de Wal (Westerlee )
Jantje Renske (Jannie) van Dijk (Groningen)
Leendert Pijper (Oude Pekela)
Berend Hendrik (Ben) Imminga (Beerta)
Jantina Harmanna (Tineke) Dik - Haijer (Winschoten)
Okke de Boer (Winschoten)
j7q13m60fd3itfsvvft6hv4rs5