Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die PrachtigPekela aan de samenstelling van deze internetcourant besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrachtigPekela (ook niet via een eigen netwerk).

PrachtigPekela kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetcourant geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

PrachtigPekela sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetcourant, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Geen van de artikelen of delen van artikelen gevonden op PrachtigPekela mogen zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van PrachtigPekela worden gebruikt op internet, radio, tv, papier of andere wijze. Indien toestemming wordt verkregen, dan geldt deze toestemming met inbegrip van bronvermelding.

Foto’s, geplaatst op PrachtigPekela, vallen onder copyright van de desbetreffende fotograaf. Contact hierover loopt via redactie@PrachtigPekela.nl. Noch de naam PrachtigPekela en/of PrachtigPekela.nl, noch de logo’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Eerder verschenen:

Gemeente waarschuwt voor wegwaaien inzamelzakken plastics
Zempo en Judo Instituut Noord sluiten jaar af met kersttoernooi
POLL: Vindt u dat 3FM Serious Request zich meer moet richten op de armoede in Nederland?
Dirigent Martje Ritzema in Streekblad over haar opleidingsorkest
Eisen schuldhulp verschillen enorm per gemeente
PrachtigPekela's kerstpuzzel 2014
Blues met Sugadaddy & the Honeydrippers in de Spil
Kerstmaaltijd en kerstparty bij WSS groot succes
Vrachtwagen met trailer raakt van de weg op N367
22 en 23 december: Kerstinstuif Sport en Spel
Aangepaste openingstijden keurslagerij Huizing
Tweede Fakkeltocht in Oude Pekela [BEELDVERSLAG]
Windlicht met kaars geplaatst onder viaduct in Nieuwe Pekela
Open dag hennepverwerkingsbedrijf DunAgro [BEELDVERSLAG]
Koopjesdrogisterij neemt clip op met Pekelder zanger Jan Wolters
Caravan waait bijna in Pekelderdiep door harde wind
Vrijwilligersprijs 2014 voor Voedselbank Oldambt, afdeling Pekela
Dollard College sluit jaar af met kerstsporttoernooien
Kom de sfeervolle kersttuin van Henk Broekema bekijken
Workshops Pekela's Got Talent voor kinderen en jongeren

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk.


Gemeente Pekela
Tel: 0597 617555

Openingstijden:
Met en zonder afspraak

Ma t/m vrij 9.00-12:00 uur
Met afspraak
Ma t/m do 13.00-16.00 uur

Nieuws

Links

Politiek
Blok aangeboden door de Gemeente Pekela 

Recent overleden

Jeltje Molema - Klungel (Blijham)
Pieter Geert Vlieg (Winschoten)
Hennie Oolders - Norder (Winschoten)
Anna Luttje - Drent (Oude Pekela)
Regina Sterrenberg - van der Grijspaarde (Blijham)
Hindertje (Henny) Hulzebos - Fennema (Blijham)
Stoffertje Holsteen - Frans (Oude Pekela)
Berend (Bert) Doddema (Beerta)
Albertje Jager - Harms (Oude Pekela)
Hendrik Lammert (Henk) Buur (Westerlee )
Jan Geert Mensinga (Noordbroek)
Dina Harmkea (Dina) Buiter (Winschoten)
Anna Jacoba (Anneke) Kiewiet - Nap (Winschoten)
fis7rmd32c51eqq95rc4hpi765