Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die PrachtigPekela aan de samenstelling van deze internetcourant besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrachtigPekela (ook niet via een eigen netwerk).

PrachtigPekela kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetcourant geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

PrachtigPekela sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetcourant, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

 

Stemmen tellen....

Eerder verschenen:

CDA afdelingen Pekela en Veendam op bedrijfsbezoek bij Dun Agro
Dutch Harvest promoot hennep thee tijdens VIP-dag Bijholt
Postbode Wim Fens in PTT uniform op laatste werkdag
Pekels Goud aflevering 4: Mulder Pot uit Boven Pekela
Pekels Goud aflevering 3: Eetpunt De Samenleving
TIP: Checklist brandveiligheid en 10 brandveiligheidstips
Let op: verkeerslichten bij grondverzetbedrijf Kuiper Boven Pekela
Goed bezochte middag Samen Oud in de Kiepe Nieuwe Pekela
Valt u al op? Fiets verlicht!
Paaltjes bij wegversmalling bij Feiko Clockschool omver gereden
28 november: Sint en Pieten brengen een bezoek aan de Helling
Presenatie Pekels Goud afleveringen 3 en 4
Grote opkomst informatieavond Toekomst Pekela in de Kiepe
OPSPORING: Onze poes Pokkel is sinds 12 november vermist
Expositie Karwan Abdulla in gemeentehuis Pekela
Lancering MijnGemeenteApp voor Pekela en Veendam
VAN HARTE: Echtpaar Fré en Hilly Wijsbeek 60 jaar getrouwd
13 december: Koffieconcert in Albatrosgebouw met Roon Staal
Kerstfeest met Excelsior in boerenschuur in Nieuwe Pekela
Er wordt weer gestrooid op de provinciale wegen

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk.

Recent overleden

Johanna Bernarda (Jo) Palts - Wage (Stadskanaal)
Elzo Garst (Winschoten)
Janna (Jannie) Norder - Meinders (Oude Pekela)
Hiske van Achteren (Nieuwe Pekela)
Jantje (Janny) Zeeman
Kees Mulder (Assen)
Hendrik Jonker
Robertus (Bertus) Lugtenborg (Winschoten)
Elsienes Hilverts (Vriescheloo)
Bartholomeus Hermannus (Bartje) Bultena (Vriescheloo)
Geert Sasker (Oude Pekela)
Jantje de Wal - Hogerman (Oostwold )
Edwin de Groot (Termunterzijl)
rlf4qrvj17lgr2u2vcqn70kmq6