Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die PrachtigPekela aan de samenstelling van deze internetcourant besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrachtigPekela (ook niet via een eigen netwerk).

PrachtigPekela kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetcourant geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

PrachtigPekela sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetcourant, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

 

Stemmen tellen....

Eerder verschenen:

Groot Sinterklaasfeest voor kinderen van minima in de Binding
Voorverkoop Jubileumuitgave van het Kapiteinshuis Pekela gestart
23 oktober: Stratenkorfbal & Oktoberfest
Werkgroep Toekomst Pekela reikt vijf prijzen uit in de Kiepe
Oktobermaand Kindermaand bij Siepco
Hondenriem en halsband terug bij eigenaar
Informatieraadsvergadering 13 oktober 2015 komt te vervallen
Schoolklassen strijden om titel sportiefste klas gemeente Pekela 2015
Kookgroep Pekela kookt is op zoek naar vrijwilligers
Spannende thuiswedstrijd WSS 1 tegen Wordt Kwiek 1
Vogelshow bij vogelvereniging de Goudvink in Oude Pekela
31 oktober: Halloween avond in Oude Pekela
15 november: Koffieconcert met Unicorn in Albatrosgebouw
Alida Schroder hangt na 40 jaar haar korfbalschoenen aan de wilgen
Pekela Duurzaam start duurzame campagne voor Pekela met huis-aan-huisfolder
Open brief aan Reinder Blaauw, Prachtig Pekela en de inwoners van Pekela
OPSPORING: Eigenaar wil graag halsband en ketting van z'n hond terug
Feller & Feller voor 6e keer in Oude Pekela [BEELDVERSLAG]
Informatieavond 'Toekomst Pekela' voor inwoners Oude Pekela
Kleurrijk Kinderfeest in Bibliotheek Nieuwe Pekela

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk.

Recent overleden

Berend Jan Blik (Ten Boer)
Taektje Boorsma - Jager (Winschoten)
Aandries Harms (Stadskanaal)
Grietje Stek - Bruins (Beerta)
Grietje Kuiper - Bick (Oude Pekela)
k6utgm1b0mnet0nhmfqm3s1gm0