Inloopbijeenkomst ontwerpbesluit evaluatieboring Zuiderveen

Foto Nobian.com

Geplaatst: woensdag 29 mei 2024 om 18:15 | Views: 2911

Auteur: Communicatie gemeente Oldamt

PEKELA / WINSCHOTEN - Op dinsdag 11 juni 2024 van 17.00-20.00 uur organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een inloopbijeenkomst in De Klinker over de voorgenomen evaluatieboring (proefboring) van Nobian naar zoutwinning nabij Zuiderveen.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Nobian heeft plannen voor een proefboring nabij Zuiderveen in Winschoten om te onderzoeken of de ondergrond daar geschikt is voor zoutwinning. Het ministerie van EZK heeft een ontwerpbesluit genomen over de omgevingsvergunning voor de proefboring, dit besluit ligt ter inzage. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen omwonenden of belangstellenden vragen stellen over de voorgenomen boring, de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit, de procedure van aanvraag tot besluit en hoe een zienswijze (reactie) in te dienen.

Inloopbijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats in Cultuurhuis De Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 251 in Winschoten. Geïnteresseerden kunnen vrij inlopen en hoeven zich niet aan te melden.

Onderstaande organisaties zijn aanwezig:
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK, vergunningverlener)
• Nobian (initiatiefnemer)
• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM, toezichthouder)

Reageren op het besluit
Van 30 mei tot en met 11 juli 2024 ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het gemeentehuis (papieren versie), Johan Modastraat 6 te Winschoten, en is het in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/zuiderveen, zodat belanghebbenden erop kunnen reageren. Middels een zienswijze kan gereageerd worden op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten. Tot en met 11 juli 2024 kan een zienswijze worden ingediend.

Indienen van een zienswijze kan op meerdere manieren:
tijdens de inloopbijeenkomst, met behulp van een notulist;
telefonisch op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 69 70;
Mailen naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl met daarbij vermeld ‘Boring Zuiderveen’.
Per post naar:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Inspraakpunt Omgevingsvergunning boring Zuiderveen
Postbus 111
9200 AC Drachten

Een brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als deze ondertekend is met naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Meer informatie?
Op www.mijnbouwvergunningen.nl/zuiderveen staat meer informatie over de aangevraagde omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en bijbehorende documenten.

Eerder verschenen:

Jaarlijkse Jachthavenmarkt op 30 juni in Oude Pekela
Grootse verbouwing bij Korfbalvereniging WSS in Oude Pekela
Museum Collectie ter Borg houdt Open Huis op zondagmiddag 30 juni
17e Concert "Deutschland und Nederland singen" in Weener
Festival de Verbinding brengt culturen samen in Oude Pekela
Damacota promoveert naar 4e klasse na winst op HSC
Jaarlijkse Schnitzel en Patatviswedstrijd van HSV de Beurs in Oude Pekela
De Riggel toekomstbestendig: Uitbreiding en renovatie voor een duurzame toekomst
Helpt u mee in de moestuin?
37-jarige Muntendammer verongelukt op Raadhuisweg Oude Pekela
Spanning in Blijham: Finale tussen Damacota 1 en HSC 1 op 15 juni
Schutsemarkt in Nieuwe Pekela: Een dag vol plezier en gezelligheid
Jubileumvlucht boven Pekela tijdens 35e editie Schutsemarkt
Seniorengroep Oude Pekela bezoekt dorpshuis De Schakel in Midwolda
Viering van 20 jaar partnerschap tussen Pekela en Großefehn
Naar wethouder van Klaveren vernoemde kalkoen Ellen vliegt boom in
Nieuwbouw 36 appartementen in centrum Oude Pekela van start!
Nieuwe Pekela krijgt DA-drogist en Read Shop
Wedderwegkerk Oude Pekela in de zomermaanden open voor bezoek
23 juni: Openluchtkerkdienst bij Heeresmeer in Nieuwe Pekela

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

ej9bvd23hp6tohml2l944soof5