Pekela wil inzetten op meer gezonde jaren

Geplaatst: woensdag 17 mei 2023 om 13:15 | Views: 2323

Auteur: Gemeente Pekela

PEKELA - De gemeente Pekela zet in op meer gezonde jaren in Pekela met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2023-2028. De nota beschrijft de grootste gezondheidsuitdagingen- en speerpunten voor de komende jaren. Op dit moment zijn de gezondheidscijfers in Pekela zorgelijk. Met het gezondheidsbeleid wil de gemeente stappen zetten om te zorgen voor meer gezonde jaren voor inwoners van Pekela. De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid wordt 30 mei 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Speerpunten gezondheidsnota
De gezondheidsnota omschrijft de belangrijkste opgave waar Pekela voor staat: hoe zorgen we ervoor dat Pekelders langer in goede gezondheid kunnen leven. Ongeacht achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd of financiële situatie. Met de Toekomstvisie ‘Pekela in Beweging’ als kapstok, waarin gezondheid een van de vier pijlers is, worden in de gezondheidsnota de ambitie en prioriteiten vastgesteld voor de periode 2023-2028. Met het gezondheidsbeleid 2023-2028 wordt ingezet op vier speerpunten:
Gezond opgroeien met gelijke kansen
Mentale veerkracht en weerbaarheid jeugd
Gezond en vitaal ouder worden
Gezonde leefstijl
Gezondheidscrisis dreigt


De levensverwachting in goede gezondheid ligt in Pekela lager ten opzichte van andere gemeenten. In Pekela groeien relatief veel kinderen op in een kwetsbare situatie. Ook roken er nog steeds veel inwoners, waaronder ook jongeren en zwangere vrouwen, ondanks landelijk ontmoedigingsbeleid en heeft meer dan zestig procent van de inwoners overgewicht. Om de gezondheid van inwoners te bevorderen wil de gemeente Pekela de komende jaren steviger inzetten op preventie en inwoners stimuleren gezonder te leven. Denk hierbij aan het praktisch ondersteunen van de jongste jeugd en (aanstaande) ouders in het kader van Kansrijke Start. Het creëren van aantrekkelijke beweegplekken en een gezonde voedselomgeving en het stimuleren van (meer) bewegen. Investeren in preventie kan zich op de lange termijn uitbetalen in gezondheidswinst.

Stevig inzetten op preventie
Wethouder Lex Kupers: “De gezondheidscijfers in Pekela zijn zorgelijk. Als we niet meer doen op het gebied van preventie en steviger inzetten op gezondheidsbevordering, dreigt een gezondheidscrisis waarbij de toegankelijkheid van de gezondheidszorg onder druk komt te staan. Inwoners van Pekela verdienen dezelfde kansen om in goede gezondheid op te groeien en vitaal ouder te worden. Om dit te bereiken zetten we stevig in op preventie.”

Integrale aanpak
In de Pekelder gezondheidsnota wordt het perspectief van ‘positieve gezondheid’ gehanteerd. Hierbij gaat het niet alleen om de afwezigheid van ziekte, maar gaat het ook over veerkracht, over meedoen in de maatschappij, over betekenisvol werk of andere activiteiten en over de omgeving waarin inwoners leven. In de nota wordt de aanpak in samenhang beschreven, omdat meerdere factoren, zoals opleidingsniveau, werk en inkomen, leefomgeving, mentale gezondheid, voeding en beweging invloed hebben op gezondheid.

Landelijke inzet gezondere samenleving
De Rijksoverheid wil meer inzet op een gezondere samenleving. Hiervoor is in februari 2023 het Gezond en Actief Leven Akkoord ondertekend. In dit akkoord staan afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040. Op basis van dit akkoord gaat iedere gemeente aan de slag met een lokaal en integraal plan van aanpak. De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Pekela dient als kader en geeft de speerpunten weer voor het plan van aanpak voor de gemeente Pekela.

Eerder verschenen:

15 juni: Damacota 1 speelt jubileumwedstrijd tegen Oud BV Veendam
14 juni: Derde editie Muziekvitaminen in MFC de Binding
Gemeente laat bruggen en steigers in Pekela schoonmaken
Gemeente Pekela gaat 'hergebruik' verkennen op afvalbrengstation
10 juni: Schaapscheerdersfeest met braderie bij Kinderboerderij Pekela
Slag om Bourtange [Beeldverslag zondag 4 juni 2023]
1e Mixed team van TC Nieuwe Pekela kampioen 2e klasse zaterdag
Seniorengroep Oude Pekela sluit seizoen af met een uitje met de OpStapBus
De slag om Bourtange 2023
Hooipersen in grote/ronde of kleine balen bij loonbedrijf Moed
Gemeente Pekela trapt NK Tegelwippen af met inrichting Kooistralocatie
Oproep: Breng bruggen in beeld!
Volop '69 gaat vanaf maandag weer beachvolleyballen bij Heeresmeer
Initiatiefnemers Zonnepark Westerlee nemen participatie serieus
Isolatieactie in Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam van start!
Stichting Dorpsbelangen Pekela laat gezicht zien op Schutsemarkt 10 juni
21 juni: Maandelijkse spelletjesavond in Ontmoetingscentrum de Kiepe
Bijna 2500 bezoekers bij boer van Schot tijdens Campina boerderijendag
Uitgebreid beeldverslag van de Roparun 2023 door Pekela
Moedig vannacht de Roparunners aan in heel Pekela!

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

bb33kpf1s56iiga53r8136a2b4