Statenfractie GroenLinks bezorgd over verdwijnen van Pekelder bruggen

Geplaatst: maandag 13 maart 2023 om 19:50 | Views: 4204

Auteur: Ingezonden

PEKELA - De fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld over het mogelijk verdwijnen van 21 bruggen over het Pekelderhoofddiep. GroenLinks vreest dat door het wegvallen van zoveel overwegen de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van Pekela onomkeerbaar afneemt. Daarom wil de partij in de provincie aandacht vragen voor het behoud van de bruggen.

In december 2021 besloot de gemeenteraad van Pekela om 21 van de 34 bruggen over het Pekelderhoofddiep te verwijderen. De reden hiervoor zijn de hoge onderhoudskosten die gemaakt moeten worden om de bruggen bruikbaar voor verkeer te houden. Daarvoor zouden de bruggen ook beweegbaar moeten blijven, zodat ze open kunnen om recreatievaart door te laten. Dit moet omdat de Provincie Groningen het Pekelderhoofddiep heeft aangewezen als vaarweg voor recreatievaart. In een schriftelijke reactie deze maand heeft de Province de gemeente Pekela laten weten sterk te hechten aan het grote belang van de recreatievaart.

GroenLinks vindt dat het belang van bereikbaarheid hierbij onvoldoende wordt meegenomen en vreest voor de effecten van de leefbaarheid in Pekela. Statenlid Bas de Boer: “Zonder de bruggen moeten inwoners soms erg ver omreizen. Dit is schadelijk voor de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van Pekela. Er moet goed nagedacht worden of dit opweegt tegen het belang van recreatievaart.”

Als oplossing wil GroenLinks dat de Provincie kijkt naar een structurele aanpak voor het behoud van bruggen in Groningen. Hoewel het onderhoud hiervan vaak de verantwoordelijkheid van Groninger gemeenten is, heeft het wegvallen van bruggen een enorme impact op de bereikbaarheid van de provincie. De Boer: “Door samen met Groninger gemeenten een plan te maken om bruggen te onderhouden, kunnen deze overwegen behouden blijven. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze provincie goed bereikbaar blijft voor al onze inwoners!”

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten
Betreft: Schriftelijke vragen bruggen Pekela


Geachte voorzitter,

In december 2021 heeft de gemeente Pekela besloten tot het verwijderen van 21 van de 34 bruggen over het Pekelderhoofddiep. De gegeven reden hiervoor zijn de hoge kosten voor het onderhoud van de bruggen als gevolg van achterstallig onderhoud en het beweegbaar maken/houden van de bruggen ten behoeve van de bevaarbaarheid van het water. Op 26 januari 2023 heeft het college van B&W van de gemeente Pekela per brief de kwestie aanhangig gemaakt bij de Provincie Groningen.

Deze kwestie baart de fractie van GroenLinks grote zorgen. De bereikbaarheid van de gemeente Pekela en daarmee ook van de provincie Groningen lijkt hier onomkeerbare schade aangebracht te worden. Door het verdwijnen van zoveel bruggen over het Pekelderhoofddiep nemen afstanden voor voetgangers en fietsers om het kanaal over te steken soms kilometers toe. Dit gaat ten koste van de bereikbaarheid en daarmee ook de leefbaarheid. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u:

1. Is het college het met GroenLinks eens dat een afname van de bereikbaarheid in onze provincie als gevolg van achterstallig onderhoud onwenselijk is?
2. Is het college van mening dat met het voorgenomen verdwijnen van de bruggen de bereikbaarheid van zowel de gemeente Pekela afneemt, en daarmee ook de bereikbaarheid van de provincie Groningen als geheel?
In de brief aan het college van B&W van de gemeente Pekela van 22 februari 2023 benoemt u ‘het grote belang van de waterrecreatie in onze provincie’ en stelt u dat ‘de provincie sterk aan het belang van goed gefaciliteerde waterrecreatie in onze provincie.’ Tegelijkertijd constateert GroenLinks dat de Provincie een duidelijke taakstelling heeft om de provincie goed bereikbaar te houden voor haar inwoners. Het verbaast GroenLinks dat het belang van bereikbaarheid voor onze inwoners niet meegenomen lijkt te worden in de reactie aan de gemeente Pekela.
3. Wat is voor de provincie de onderbouwing van het ‘grote belang’ dat aan de waterrecreatie wordt toegekend?
4. Hoe ziet het college de verhouding tussen het belang van de bereikbaarheid van de gemeente Pekela enerzijds, en het belang van de bevaarbaarheid van het water voor waterrecreatie anderzijds?
GroenLinks erkent dat het beheer van de bruggen onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente Pekela. Tegelijkertijd vinden wij dat de bereikbaar houden van onze provincie een verantwoordelijkheid is waar alle overheden hun verantwoordelijkheid in moeten nemen.
5. Is het college het met GroenLinks eens dat alle Groninger overheden gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten dragen voor het bereikbaar houden van onze provincie?
6. Is het college bereid om met de gemeente Pekela en andere Groninger gemeenten in gesprek te gaan over een structurele langetermijn-aanpak voor het behoud en onderhoud van bruggen en andere kunstwerken? Zo nee, waarom niet?

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Bas de Boer (GroenLinks)

Eerder verschenen:

Seminar Passende zorg in Pekela druk bezocht
Ontwikkelingen rondom zoutwinning
24 februari: Hervormde kerk Nieuwe Pekela haalt oud papier op
Expositie Open Atelier Nieuwe Pekela in gemeentehuis
Burgemeester opent nieuwe biljartzaal in De Kiepe
Carnaval en vrolijkheid bij Muziekvitaminen in de Binding
Brendt Lubben van OBS Hendrik Wester wint voorronde Nationale Voorleeswedstrijd
24 februari: Kinderbingo in de Kiepe Nieuwe Pekela
Pekela wil in nieuwe plan minstens 25 bruggen behouden!
7 december: Pekelder Hitzzz met o.a. Jannes!
Zempo zet vrijwilligers in het zonnetje en benoemt Dick Wiekens tot erelid
Oude Pekela vanaf de Albionbrug
Schadeafhandeling stroompiek Oude Pekela verloopt naar tevredenheid
Korpsleden brandweer Pekela in het zonnetje gezet
VAN HARTE: Echtpaar Westra uit Nieuwe Pekela viert 65-jarig huwelijk
Muzikaal eerbetoon aan de Ro-d-ys in de Klinker
Workshop Digi-D in bibliotheek Oude Pekela
Automobilist botst tegen boom op Turfweg Oude Pekela
Woningbrand aan Meidoornstraat Oude Pekela
Toneelvereniging PALVU speelt dit seizoen 'Aspirientje van Sientje'

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

ijnkivbu244gmof3gg8e837ff6