Gemeenteraad besluit tot opschorten participatietraject bruggen in Pekela

Geplaatst: woensdag 1 februari 2023 om 14:25 | Views: 4887

PEKELA - Dinsdagavond werd in de gemeenteraadsvergadering de onderstaande motie, ingediend door CDA, VVD en PVV, unaniem aangenomen. Hierdoor zal de uitvoering van het Participatieplan opgeschort worden tot de antwoorden op de aan de provincie en het waterschap gestelde vragen alsmede antwoorden op de juridische vragen ontvangen zijn. Ook zal de gemeente de komende periode benutten om actief op zoek te gaan naar extra financiele middelen.

De motie van CDA, VVD en PVV
De raad van de gemeente Pekela, in vergadering bijeen op 31 januari 2023.

Constaterende dat:
⚫ de raad in de inforaad van 17 januari 2023 het concept Participatieplan besproken heeft;
⚫ in die inforaad ook de eerste resultaten van het onderzoek naar de toestand van de bruggen is besproken.

Overwegende dat:
⚫ de verwachting is dat de volgende kwartaalrapportage nadere resultaten van het bruggenonderzoek zal laten zien;
⚫ de antwoorden van de brieven naar respectievelijk de provincie en het waterschap nog niet zijn ontvangen;
⚫ de uitkomst van de juridische vragen met betrekking tot planschade nu nog niet bekend zijn.

Van mening zijnde dat:
⚫ een juiste en welingelichte participatie van de inwoners pas kan plaatsvinden als de volgende kwartaalrapportage bekend is en derhalve meer duidelijkheid is gekomen over de onderhoudstoestand van de meeste bruggen;

Verzoekt het college:
⚫ de uitvoering van het Participatieplan op te schorten tot de antwoorden op de aan de provincie en het waterschap gestelde vragen alsmede antwoorden op de juridische vragen ontvangen zijn;
⚫ de komende periode benutten om actief op zoek te gaan naar extra financiele middelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Feike Oppewal, fractievoorzitter CDA
Arthur van Dooren, fractievoorzitter PVV Pekela
Janneke Westers, fractievoorzitter VVD

Eerder verschenen:

1 april: Jaarlijkse huis-aan-huis eieractie van Scouting Pekela
Silvan Bulthuis kampioen op Bremen Masters
12 april: 'Muziek Vitamines' in MFC de Binding Oude Pekela
Gratis busdienst voor Pekelder klanten kledingbank Maxima
Eerste Lentefair in verpleeghuis de Clockstede Nieuwe Pekela groot succes
Voormalige brandweerkazerne in Nieuwe Pekela gaat in vlammen op
Bouwcontract voor aanleg glasvezelnetwerk in heel Pekela is getekend
Paashaasjes en eieren verven bij Kinderboerderij Oude Pekela
Prins Caravans Wintercompetitie LTC Oude Pekela afgesloten met barbecue
31 maart: Voorjaarsconcert Christelijke Muziekvereniging Excelsior
31 maart: Toneelvereniging Internos speelt 'Stil... Zeg ik!' in de Riggel
VERLOREN: Huissleutel aan sleutelhanger in Nieuwe Pekela
Zilver in Letland voor judoka Kylian Bulthuis
Erik Siefkes begint aan metamorfose van winkelpand A100 Nieuwe Pekela
Pekelder Sven Beertema behaalt titel bij kampioenschap in Duitsland
Toneelvereniging PALVU speelt 'Een beeld van ín man' in De Binding
Roegbainder wandeltocht populair; al meer dan 120 inschrijvingen
Financial lease interessant voor lokale ondernemers rond Pekela
Stichting Luthers Erfgoed Pekela verkoopt weer hanging baskets!
VAN HARTE: Maria is 58 jaar geworden!

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

i9a8iid5s6eskbsqmrverhfap2