GroenLinks: Burger buitenspel bij beslissing over Pekelder bruggen

Geplaatst: maandag 20 december 2021 om 11:20 | Views: 8328

PEKELA - De Pekelder gemeenteraad heeft op 15 december een voorstel goedgekeurd voor sanering en onderhoud van de bruggen in het Pekelder Hoofddiep. Na sanering zullen er nog maar 13 van de 34 beweegbare bruggen over blijven. Een motie van GroenLinks om het besluit over de bruggen uit te stellen tot na de verkiezingen kreeg geen steun van de andere partijen in de raad.

Blijkbaar is de gemeenteraad van mening dat de inwoners van Pekela bereid zijn om zestig jaar lang te betalen voor het bevaarbaar houden van het Pekelder Hoofddiep. Ze heeft het alleen nog aan niemand gevraagd. Ze heeft nog aan niemand uitgelegd wat de gevolgen zijn voor het aanzicht van het dorp, voor het verkeer of voor de begroting. De toezegging van de wethouder dat omwonenden straks mogen meedenken over de uitvoering was voor de andere partijen voldoende om in te stemmen met dit plan, dat de komende zestig jaar zo’n 14,7 miljoen euro zal kosten.

Ook GroenLinks erkent de wens om het Pekelder Hoofddiep bevaarbaar te houden. En ook wij beseffen terdege dat niets doen geen optie is. Maar de vraag is of dat ten koste moet gaan van bijna tweederde deel van de bruggen. Het inmiddels aangenomen plan is op een aantal punten onvoldoende uitgewerkt, zodat er nog vragen overblijven. Belangrijkste vraag is misschien wel hoe groot het draagvlak voor bevaarbaarheid nu echt is, als duidelijk is wat daarvan de kosten zijn. Daarnaast mist een onderbouwing van de (potentiële) baten van de vaarrecreatie, zo’n 150 passages per jaar, voor Pekela. Welke verkeerskundige aanpassingen nodig zullen zijn wanneer zoveel bruggen worden verwijderd is niet onderzocht, laat staan wat u als omwonende daarvan vindt of wat dat gaat kosten.

We zien en horen om ons heen veel teleurgestelde bewoners. Bij veel besluiten waar belangrijke waarden verloren gaan op lokaal niveau is de reactie: ,,Ze doen maar, naar ons wordt niet geluisterd.’’ Het afnemende vertrouwen in de overheid en de democratie beperkt zich niet tot Den Haag. Ook in Oost-Groningen is het gevoel van onmacht en gelatenheid groeiende.

Dit plan heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en begroting van onze gemeente. GroenLinks vindt dat de inwoners van Pekela hierover mee moeten kunnen denken en praten. Dat kost tijd, dat kost inspanning. Maar het leidt wel tot draagvlak voor uitgaven waar onze kinderen nog jarenlang aan vast zullen zitten.

Gaat de wethouder nu serieus werk maken van het betrekken van de inwoners, zoals toegezegd in de raadsvergadering? Of moeten we wachten op de nieuw gekozen gemeenteraad en nieuwe wethouder die zich druk maken over wat er in de gemeente leeft? Wie zijn burgers serieus neemt, betrekt hen aan de voorkant van het proces bij besluitvorming. Misschien is het ook in de Pekela’s tijd voor een nieuwe bestuurscultuur.

Elly Knevelman, raadslid en lijsttrekker Groen Links Pekela.

Eerder verschenen:

Opnieuw historische voorwerpen voor Siep&Co
Christa Gerrits zamelt 1250 euro in voor de Wensambulance
Uitslag Winkelweek Lotenactie 2021
Museum Kapiteinshuis ontvangt biografie Brunink
Arnoud van Sante biedt schilder- en tekenlessen aan bij hem thuis
Bezorg echtpaar Wolthuis een onvergetelijk 60-jarig huwelijksjubileum!
Stichting Luthers Erfgoed Pekela luidt 'noodklok' vanwege ernstige houtrot
Eetpunt de Samenleving stopt met koken voor ouderen in Nieuwe Pekela
Pekela vraagt inwoners mee te denken over de toekomst
Verlichte St. Willibrorduskerk leidt tot overlast
Pekela Geeft Gas! zoekt nieuwe mogelijkheden groengasproductie
Oliebollenactie door De Riggel Boven Pekela
Veel Pekelders getuige van de klanken van Stille Nacht tijdens de Kerstnacht
Top 10 van de Top 2000 in de gemeente Pekela
VAN HARTE: Appie en Geesje Harms zijn 50 jaar getrouwd
Kerst 2021 vanuit de Wedderwegkerk Oude Pekela
Muzikanten Excelsior spelen Stille Nacht in kleine groepjes in de Kerstnacht
Buurkracht: Groningen 16 zonnedaken rijker en 15 asbestdaken armer
Alleen GroenLinks verwerpt het bruggenbesluit gemeenteraad Pekela
Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela schenkt 2000 euro aan Voedselbank Oldambt

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

votalvh44r6mfeu36uo9sj2ca7