Gemeenten sturen open brief aan Rijk over afwijzing Volkshuisvestingsfonds Oost-Groningen

Archieffoto

Geplaatst: maandag 19 juli 2021 om 10:55 | Views: 5682

PEKELA - Namens de Oost-Groninger gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt, Stadskanaal, Westerwolde en een deel van Midden-Groningen (Menterwolde) is een open brief aan het Rijk gestuurd. In de brief geven de gemeenten aan zo snel mogelijk met het Rijk in gesprek te willen nu het Rijk geen bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds beschikbaar heeft gesteld voor de enorme opgave die Oost-Groningen heeft in haar woningvoorraad. Lees hieronder de betreffende brief.

Ministerie van BZK
Onderwerp: Geen Volkshuisvestingsfonds voor grote opgave in Oost-Groningen

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Oost-Groningen heeft een enorme opgave in haar woningvoorraad. Ook al zit de bevolkingsgroei nu in een lift en lijkt de krimp minder; we moeten fors investeren in onze woningen. Zeker de onderkant van de woningmarkt is kwetsbaar. In Oost-Groningen is dat duidelijk te zien. Om die reden werken we als Oost- Groninger gemeenten al jaren samen in het RWLP, het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan. Vanuit die samenwerking heeft Oost-Groningen een aanvraag gedaan bij het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk, voor het meefinancieren van onze aanpak. Zojuist hoorden we dat onze aanvraag niet is toegekend. We vinden dat onbegrijpelijk. Zowel het besluit als de gang van zaken. We gaan daarover uiteraard zo snel mogelijk met het Rijk in gesprek. Vandaar alvast deze eerste reactie.

Eerst de inhoud.
Zoals gezegd, de opgave in Oost-Groningen is groot. De onderkant van de woningmarkt heeft het zwaar. Het aandeel goedkope koopwoningen is groot en we zien dat een deel van de huiseigenaren financieel niet altijd in staat is om de woning goed te onderhouden, laat staan te moderniseren en te verduurzamen. Met de middelen uit het volkshuisvestingsfonds zouden we extra kunnen investeren in de aanpak die de Oost-Groninger gemeentes en de woningcorporaties samen zijn gestart; de gebi edsgerichte aanpak. In elke gemeente wordt gewerkt aan een aanpak om de woningvoorraad in dorpen en wijken gebiedsgericht te verbeteren, waarbij ook aandacht is voor sociale problematiek. De gebiedsgerichte aanpak, die ook onderdeel is van onze Regio Deal, heeft voor een langere periode inzet en geld nodig. Met vier jaar Regio Deal zijn we er niet, de Regio Deal is een start van de aanpak en een opmaat naar continue samenwerking; ook met het Rijk. We hebben een aanvraag gedaan in twee delen; extra middelen voor de gebiedsgerichte aanpak in dorpen en wijken binnen de Regio Deal (voor de borging) en middelen voor een gebiedsgericht aanpak buiten de Regio Deal (voor de uitbreiding). Het eerste deel werd met een voldoende beoordeeld, maar is vanwege budgettaire redenen afgewezen. Andere regio’s of gemeenten kregen voorrang op Oost-Groningen. Het tweede deel scoorde onvoldoende. Terwijl de opgave daar dezelfde is en de voorgestelde aanpak effectief. Natuurlijk zijn er allerlei details waar we het over kunnen hebben, maar die voeren te ver voor nu. We bespreken die graag later.

Dan de gang van zaken.
Oost-Groningen is niet de enige regio die een bijdrage heeft gevraagd bij het volkshuisvestingsfonds. Dat is logisch; onze regio is niet de enige met een flinke opgave. Maar de problematiek in Oost-Groningen is bekend in Den Haag en onze aanpak wordt ook door het Rijk gezien. Voor het Rijk was dat de reden om Oost- Groningen uit te kiezen als één van de regio’s die meedacht over de opzet van het fonds. We zaten samen aa n tafel, dachten mee over de criteria en draaiden mee in check-aanvragen, de zogenaamde ‘botsproeven’. We vinden het op zijn zachtst gezegd vreemd dat we, terwijl we weten dat veel andere regio’s gebruik hebben gemaakt van onze voorbereiding, zelf buiten de boot vallen. Waar andere regio’s (met een vergelijkbare aanvraag en soms een lichtere problematiek) via een vragenronde hun aanvraag nog konden toelichten, heeft Oost-Groningen deze kans niet gekregen. In de steek gelaten worden, zo voelt het.

Afsluitend
Wij kunnen als regio niet in beroep of bezwaar. Wat we wel gaan doen, is met het Rijk in gesprek. Onze opgave is groot en onze gezamenlijke aanpak is sterk. Maar zonder financiële steun voor de langere termijn zakt onze woningmarkt door de ondergrens. Daar is niemand bij gebaat. Ook het Rijk niet. We hopen, verwachten eigenlijk, dat onze regio binnen afzienbare tijd, van het Rijk wel de (financiële) steun krijgt die het nodig heeft!

Met vriendelijke groet,
Namens de regio Oost-Groningen

Bart Huizing
Voorzitter Stuurgroep RWLP
Wethouder Wonen Gemeente Westerwolde

Eerder verschenen:

20 november: Erwin de Vries in MFC De Binding Oude Pekela
GEVONDEN: Bosje sleutels op de Albatrosstraat (landszijde) in Nieuwe Pekela
Gemeente Pekela mag zich 'Fietsvriendelijk bedrijf' noemen
Groep 7 en 8 cbs Groen van Prinsterer bij Veilig op Weg vrachtwagen
Kindcentrum De Linde: voorlichting over vrachtwagens in het verkeer
3 oktober: Muziekmiddag in MFC de Binding door Odensehuis Pekela
VAN HARTE: Sweet 16 voor Xiomar Kootstra
16 oktober: Rommel-, spullen-, boeken- en kledingmarkt in Het Tehuis
25 september: Hervormde kerk Nieuwe Pekela haalt oud papier op
Nieuw schilderseizoen 2021 gestart bij Open atelier Nieuwe Pekela
‘t Ken weer! Elkaar ontmoeten in en rond buurt- en dorpshuizen
24 en 25 september: Oud papier wordt ingezameld bij de Wedderwegkerk
25 september: Kledingbeurs voor de minima aan Holland Marsh 17D Nieuwe Pekela
PCOB afdeling Pekela zoekt nieuwe leden
Kindcentrum De Linde start actieweek “Op Voeten en Fietsen” met ANWB Streetwise
2 oktober - Pubquizcafe in de Riggel
Leger des Heils zoekt collectanten in Pekela
VAN HARTE: Diana Weering is 39 jaar geworden
Anton Smit met nieuwe single 'Wedderveer' terug naar waar het begon
Pekelder stak banden lek onder invloed van zelfgemaakte wijn

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

sdm5nvoeeg5d3voo2dtc88pvc3