Het doel van stichting de Roegbainders

Geplaatst: woensdag 24 juni 2020 om 12:50 | Views: 2774

Auteur: Friego Snakenborg

PEKELA - Op 6 mei 2020 hebben de beheerders van fb site de Roegbainders, Henk Snakenborg, Joop Bondrager en Bert Panneman, een akte ondertekend bij de notaris in Borger m.b.t het oprichten van een Stichting, genaamd Stichting de Roegbainders Nieuwe & Boven Pekela. De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nr: 78013577. Vanwaar een stichting?, en wat is het doel van de stichting?

In oktober 2017 is Henk Snakenborg (oud Nwe Pekelder) begonnen met de fb site de Roegbainders, welke zich richt op de kernen Boven en Nieuwe Pekela binnen de gemeente Pekela. De insteek was 500 leden doch dat werden er in rap tempo meer en al snel kwam de heer Joop Bondrager er bij als medebeheerder en sinds begin dit jaar de heer Bert Panneman. Het ledental bedraagt inmiddels 3131. Per woning in de kernen een bijna 80% dekking en dat blijkt ook dagelijks uit de meer dan 2000 actieve dagelijkse leden. Inmiddels zijn er meer dan 40.000 oude foto,s en artikelen opgeslagen en gedigitaliseerd. Tot zover de fb site.

De nieuwe stichting heeft zich ten doel gesteld A: Het verzamelen, digitaliseren van foto,s negatieven, films en alle nader te noemen beeldwerken welke betrekking hebben op het verleden van de Veenkoloniale dorpen Nieuwe en Boven Pekela. B: Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wij trachten dit te bereiken d.m.v voorlichting ten aanzien van de geschiedenis van de Veenkoloniale dorpen Nieuwe & Boven Pekela en het organiseren van evenementen ter bevordering van het behoud van deze geschiedenis.

Tevens zijn ook Wij, zoals elke stichting volledig afhankelijk van sponsoring, giften en donaties en doen dan ook een beroep op de mensen welke Nieuwe & Boven Pekela een warm hart toedragen.

Bestuursleden
dhr H Snakenborg Penningmeester en media tel 06-22442574 Stichting de Roegbainders NL77 INGB 0008 1612 81
dhr J Bondrager Voorzitter tel 06-12265763
dhr B Panneman secretaris tel 06-10868560
Sportlaan 15 9663EV Nieuwe Pekela.

Eerder verschenen:

Gebruikte handschoenen, mondkapjes of overalls vaak in verkeerde container
Gratis webinar: Geef inbrekers geen kans!
Gezinnen gaan op reis met de Bibliotheek
Korrie neemt afscheid van obs De Linde
Biblionet Groningen zet de Vakantie Voorleestent op!
Diploma-uitreiking Dollard College Pekela: 100% geslaagd!
Hannie's Hakhoning elke woensdagmiddag geopend
Juf Jos neemt afscheid van obs De Linde
Juf Diana neemt na 11 jaar afscheid van De Ukkies
Cash Back Zomer Actie in Pekela
‘Pekela geeft gas!’ lanceert nieuwe website
Gratis Bootcamp trainingen voor de jeugd in Pekela
Nieuwsbrief Pekela Duurzaam juli 2020
Wat doet de cliëntenraad van De Badde?
Zomerhartenwens: Rock and roll bij Verpleeghuis de Clockstede
Even voorstellen: Harold Hut van Vitaal Voeding en Beweging
VAN HARTE: (o)ma Liefke Tieks is 80 jaar geworden
Geluidsschermen op viaduct N366 boven Nieuwe Pekela vervangen
Brandweer Oude Pekela probeert ontsnapte kaketoe te vangen
Rosé Kaketoe weggevlogen vanaf de Savornin Lohmanlaan 52

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

l67ad1lbfa7rorfcukfntpor57