SOOOG ondersteunt campagne die brug wil slaan tussen rokers en niet-rokers

Geplaatst: zaterdag 15 februari 2020 om 09:30 | Views: 893

PEKELA - Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) ondersteunt de campagne ‘Aarzelniet.nl’, die de groeiende kloof tussen niet-rokers en rokers wil verminderen. Jaap Hansen, voorzitter van het College van Bestuur van SOOOG: ,,Deze campagne kan respect en begrip kweken tussen beide kampen, waardoor we in gesprek kunnen over dat wat we allemaal willen: voorkomen dat jonge kinderen gaan roken”.

SOOOG is samen met ruim honderd organisaties in de provincie Groningen (zie www.aarzelniet.nl) aangesloten bij Rookvrij Opgroeien in Groningen. Dit regionale netwerk komt op initiatief van GGD Groningen met de campagne ‘Aarzelniet.nl’, waarin zowel rokers als niet-rokers aan het woord worden gelaten. Idee hierachter is dat beide groepen meer begrip voor elkaar krijgen, waardoor een gesprek kan ontstaan. Hiermee wordt een andere aanpak gekozen dan in traditionele anti-rook campagnes waar alleen de negatieve gevolgen van roken worden belicht of waarin wordt gestimuleerd te stoppen met roken.

Paria
Het aantal rokers in onze samenleving daalt steeds verder: een ontwikkeling die SOOOG, als stichting verantwoordelijk voor openbaar onderwijs aan ongeveer 2900 kinderen in Oost-Groningen, toejuicht. Er lijkt echter een kloof te ontstaan tussen rokers en niet-rokers, waarbij rokers zich steeds vaker een ‘paria’ voelen. Jaap Hansen: “Rokers zien anti-rookmaatregelen vaak als betutteling en ongewenste bemoeizucht. Aan de andere kant hebben niet-rokers last van rookgedrag, zeker in de buurt van hun kinderen. Zowel rokers als niet-rokers, zo blijkt uit een peiling, vinden het lastig hierover met de ander in gesprek te gaan. Terwijl dat juist dé oplossing is om onze kinderen samen te beschermen tegen roken”.

Geen corrigerend vingertje
Aarzelniet.nl focust op wederzijds begrip en op dat wat rokers en niet-rokers verbindt: het gemeenschappelijke doel kinderen niet te laten (mee)roken. Verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), nauw betrokken bij de campagne, is enthousiast. “Juist door niet met het corrigerende vingertje te wijzen maar met elkaar in gesprek te gaan, hoop ik dat er meer begrip voor elkaar komt. We hebben met elkaar een gemeenschappelijk doel, namelijk dat jonge kinderen niet gaan roken. Dat doel bereiken lukt alleen als we samenwerken en dat kan alleen vanuit respect en begrip voor elkaar, vanuit dialoog.”

SOOOG
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is het bevoegd gezag van 24 scholen waaronder 22 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Oost Groningen, zijnde de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Voor de stichting zijn circa 300 medewerkers werkzaam, die onderwijs verzorgen voor ongeveer 2900 leerlingen.

Eerder verschenen:

Mogelijke hinder door werkzaamheden aan de N366 in februari
19 februari: Bingoavond bij vv PJC Nieuwe Pekela
Nieuwe kruising bij Pekela-Zuid begint vorm te krijgen
22 februari: Orkest op maat! Met special guest Erwin de Vries
Oost-Groningen sluit Regio Deal met het Rijk
24 februari: Thema-avond over geld en autisme in Compaen Veendam
Mieja's Snelbuffet in Oude Pekela stopt 19 februari
Jolanta honderdste deelnemer Taalhuis Pekela
4 april: Feest met Alloway in MFC de Binding Oude Pekela
VAN HARTE: Diana Wijsbeek is 29 jaar geworden
Debuutsingle van The Brunettes Komproe na succesvolle deelname ‘All Together Now’
24 april: Voorjaarsconcert Excelsior m.m.v. duo El Jackson
VAN HARTE: Michelle van Oers is 19 jaar geworden
Zilver voor Silvan Bulthuis op European Cup judo in Italië
23 februari: Popduo Eikens & Warta in Albatrosgebouw
Koningsdag 2020 wordt groots gevierd bij WSS
Ruim 200 mensen luisteren ademloos naar 'verloren zoon' Gerard Kral
2 maart: Training door Dementie Vriendelijk 'hoe betrek je de buurt'
Toneelvereniging PALVU speelt in de Binding en in de Kiepe
Twee heren in het zonnetje bij Pekelder Shanty Plus Koor

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

opnoonaq7k381hu3h4sr9ma516