Arme kinderen in Nederland zijn beste af in gemeente Pekela

Geplaatst: dinsdag 8 december 2015 om 19:10 | Views: 12510

PEKELA - De gemeente Pekela heeft op de website een reactie geplaatst op de Kinderrechtenmonitor 2015, waarbij de Kinderombudsman Marc Dullaert stelt dat arme kinderen in de gemeente Pekela beter af zijn dan in andere gemeenten. Lees hieronder de sterke punten van het armoedebeleid in Pekela.

Het armoedebeleid van Pekela kenmerkt zich in het bijzonder dat het, behalve de wettelijke taken zoals verstrekking van bijzondere bijstand en de Individuele Inkomenstoeslag uitvoert, hoofdzakelijk bestaat uit voorzieningen die ‘in natura’ worden verstrekt. Deze voorzieningen worden niet op aanvraag door de gemeente (zelf) verstrekt, maar door maatschappelijke organisaties waarmee een pact op het gebied van armoedebestrijding is gesloten, het Armoedepact. Voorbeelden van deze organisaties zijn: de stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, de Kledingbank, de Voedselbank, Humanitas (vakantieweken kinderen).

Voorzieningen in natura
Voorzieningen in natura zijn voorzieningen waar geen geldbedrag tegenover staat. Dat wil zeggen dat ouders van kinderen, die in armoede leven, zelf geen financiële bijdragen ontvangen voor bijvoorbeeld de aanschaf van kleding, maar dat in dit geval de Kledingbank deze kleding verstrekt. Dat geldt ook ingeval van deelname aan schoolreizen. De school regelt zelf via de stichting Leergeld dat een kind mee kan gaan op schoolreis als de ouders deze reis niet zelf kunnen betalen. Op deze wijze wordt het geld altijd goed besteed.

Groot bereik door goede onderlinge samenwerking
Er is binnen Pekela sprake van een groot bereik van de kinderen die in armoede leven, door een goede onderlinge samenwerking in het kader van het Armoedepact. Contactpersonen van de diverse organisaties zijn bekend met elkaar en informeren elkaar veelvuldig daar waar het tot een gezamenlijke aanpak moet komen. Je kunt hier spreken van korte lijnen, die een adequate hulpverlening ten goede komt.

Het aanvragen van een voorziening is laagdrempelig
Pekela subsidieert maatschappelijke organisaties, die de voorzieningen in natura verstrekken. Ouders kunnen mondeling aanvragen indienen bij deze organisaties. Dit werkt drempelverlagend en is zeer praktisch. Er kan snel worden gehandeld c.q. besloten in die gevallen waar dat nodig is. Door deze werkwijze bespaart de gemeente aan uitvoeringskosten, omdat er geen sprake is van schriftelijke aanvragen waarop formeel dient te worden besloten. Bureaucratie wordt hier voorkomen.

Extra middelen vanuit het Rijk worden volledig ingezet en benut
Alle extra middelen, die worden ontvangen vanuit het Rijk voor de armoedebestrijding, worden ingezet en benut door de doelgroep. Onder het motto “Iedereen doet mee!” worden kinderen op jonge leeftijd al beschermd tegen sociale uitsluiting. Dit heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling, ook op latere leeftijd.

Inzet ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting worden ingezet om advies te geven over zaken die te maken hebben met de armoedebestrijding (onder kinderen). Zij weten als geen ander hoe het voelt om uitgesloten te worden en kunnen op veel begrip rekenen van de doelgroep.

Bij het bepalen van het gemeentelijk armoedebeleid zijn zij onmisbaar en hopen we, door de kinderen altijd te laten meedoen, dat hiermee generatiearmoede wordt doorbroken.

Bron: Gemeente Pekela

Eerder verschenen:

21 oktober: 'Weerwolven van Wakkerdam' in Hobbysoos A12
Activiteiten door de Badde en de gemeente Pekela: 'Kom erbij!'
Buurtwoning Pekela verhuist van Oude naar Nieuwe Pekela
Explosie bij zon- en nagelstudio aan Feiko Clockstraat Oude Pekela
22 september: Mannenbingo in MFC de Binding Oude Pekela
'Stilte voor de Storm'
Aftrap E-waste Race Pekela op OBS de Linde Nieuwe Pekela
29 september: Theatervoorstelling 'de bijzondere beer' in Bibliotheek
Stichting Leefvorm J&O (Jong &O) ontvangt predicaat erkend leerbedrijf
7 oktober: Korenfestival in MFC de Binding Oude Pekela
23 september: Last Summer Festival met Blues in Pekel
Gasten van de Zonnebloem genieten van gezellige muzikale middag
Wandelaars feestelijk binnengehaald op Via Gladiola Pekela
Oogstmarkt van 16 september bij de Riggel gaat niet door
PCOB Pekela ontvangt Groninger Kerken
Tweede dag Avond3Daagse Pekela [BEELDVERSLAG]
Ongeveer 550 lopers bij 1e avond Pekelder Avond3Daagse
Roon Staal doet Nieuwe Pekela aan tijdens Herfst Tour
N367 tussen Oude Pekela en Blijham 4 weken dicht
ABBA is terug in de Riggel op 23 september

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

4a8c2lv38uipnq0bdclskmarb4