Index/Bedrijvengids
Uitvaartvereniging "Hulp in nood"
Ds. S. Tjadenstraat C-47
9663 RB Nieuwe Pekela
T. 06-41758282
Email: info@uitvaarthulpinnood.nl
 
Bedrijfsprofiel
Uitvaartvereniging "Hulp in Nood" Nieuwe Pekela
Het doel van de vereniging is om onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart. Daarbij dient de overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn of haar wensen, naar zijn of haar rustplaats te brengen. Gaat de wens van de overledene uit naar een crematie dan dient evenzo zijn of haar wensen in acht genomen te worden, Hiermee willen we voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. Tot op de dag van vandaag is onze vereniging daarom nog niet commercieel.

Uw uitvaart vooraf geregeld?
Via onze vereniging kunnen leden ook vooraf hun uitvaart regelen. Dit kan via een wilsbeschikking en is voor leden gratis bij het secretariaat aan te vragen. Voor niet-leden bestaat deze mogelijkheid eveneens. Uiteraard betaalt een niet-lid wel voor het gebruik van de diensten en voorzieningen die voor onze leden gratis zijn. Onze uitvaartvereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen en daardoor aangesloten bij Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties.
Nardus heeft 17 leden en deze leden vertegenwoordigen ± 550 verenigingen door geheel Nederland met een ledenaantal van ± 1,7 miljoen personen. Onderling worden de uitvaarten van de verenigingen geregeld volgens de overeenkomst inzake het uitvoeren van uitvaarten voor zusterverenigingen.


0le4nrqi6a044t9qklitcf7jq1