Omwonenden Emergo(seksbos) laten het er niet bij zitten

Geplaatst: zaterdag 10 maart 2018 om 16:55 | Views: 5415

Auteur: Ingezonden

PEKELA - Onlangs verscheen in de media het bericht “Platform Keelbos doet aangifte in gemeente Pekela vanwege homo discriminatie”. Stichting Platform Keelbos komt op voor mannen ontmoetingsplaatsen (HOP) zoals het Emergobos. Keelbos heeft de gemeente Pekela gevraagd welke klachten precies zijn binnengekomen betreffende de overlast in het Emergobos.

Uiteindelijk kwam er een klacht naar voren met de tekst “Die vieze flikkers……” Keelbos geeft aan niet te weten van wie de klacht komt maar gaat er vanuit dat dit van de omwonenden komt. De namen van de klagenden zijn overigens anoniem gemaakt door de gemeente.

Omwonenden komen nu met de volgende reactie:
Allereerst vinden wij het betreurenswaardig dat Keelbos er vanuit gaat dat dit van de omwonenden komt. Hoe kunnen ze weten van wie het komt als de namen anoniem gemaakt zijn? De buurt vindt dat de problemen rondom het Emergobos niets te maken hebben met de geaardheid van mensen. Wij willen graag nogmaals onze ervaringen en standpunten duidelijk maken, juist ook om dit soort vooroordelen van Keelbos de wereld uit te helpen. Er zit ook een heel andere kant aan het verhaal.

De problemen in en rondom het Emergobos zijn bekend bij alle betrokkenen (gemeentes, politie, Roze 50 plus, COC, Blauw in het Roze, Keelbos). Het gaat om keiharde feiten zoals kinderen die worden lastig gevallen (klemrijden, geslachtsdelen tonen, seks op de weg en in het bos etc..is dat lastig vallen of –mentale- aanranding), mensen die worden opgewacht en bijvoorbeeld worden achtervolgd (zie ook brief in het stuk van RTV-noord).

Vele HOP’s in Nederland zorgen voor problemen en overlast, kenmerkend aan de problemen bij het Emergobos. Wij, omwonenden, zijn dus niet de enigen die vechten voor veiligheid in hun omgeving. Veel gemeenten hebben HOP plekken inmiddels gesloten.

Het bezoeken van een HOP wordt door Keelbos gezien als recreatie en vind plaats op openbare plaatsen zoals parkeerplaatsen langs snelwegen, parken en in dit geval een bos welke toegankelijk is (moet zijn) voor iedereen, waaronder dus ook kinderen. Echter hierbij komt artikel 239. Schennis van de eerbaarheid, continu om de hoek kijken (seks buiten mag, maar niet als een ander het ziet). Ook kinderrechten zijn hier onderdeel van. Mensen die daar niet om vragen, waarbij ook kinderoogjes horen, worden met seks bedrijvende mannen geconfronteerd.

Diverse gemeentes in Nederland zijn daarom overgegaan tot het plaatsen van hekwerk en het sluiten van deze locaties. Dit op dus op basis van overlast, en terecht. Echter Keelbos vindt in alle gevallen dat sluiting is gedaan om louter HOP bezoekers te verweren(ze gooien het op discriminatie), aangezien de wet verbiedt om willens en wetens bijvóórbeeld HOP bezoekers te belemmeren. Zijn wij als omwonenden van het Emergobos het eens met het plaatsen van hekwerk?? Zeker niet!! Zoals reeds eerder gezegd is: het bos wordt in feite gekaapt door HOP bezoekers; andere bezoekers blijven weg omdat ze niet geconfronteerd willen worden met mannen die op zoek zijn naar seks.

Wat wil de buurt? Dat het bos weer bezocht en gebruikt wordt door iedereen. In het Emergobos moet iedereen zich prettig voelen: wandelaars, hondenbezitters, vissers, nordic walkers, ruiters, vogelaars, crossfietsers etc.). Kinderen moeten daar kunnen spelen. Wij willen dat niemand meer geïntimideerd wordt en dat het veilig is. Afsluiten is dus geen optie.

Inmiddels zijn verschillende scenario’s de revue gepasseerd. Een suggestie van Keelbos was om het bos op te splitsen. Dat wil de buurt zeker niet omdat ongewenst gespuis dan nog steeds in onze buurt rondrijdt en loopt. Een andere locatie is het verplaatsen van het probleem. Een andere gemeente in Nederland heeft wel besloten om een gebied te splitsen: de ene helft voor de gewone bezoekers en de andere helft voor HOP bezoekers. Een van deze HOP bezoekers vertelde dat door het aanwijzen van deze locatie en nog méér gespuis op af kwam. Deze man verteld het volgende: “ Het heeft er toe geleid dat hier bijvoorbeeld veel prostitutie op afkomt. 70 % van de bezoekers zitten in de prostitutie waarvan het grote deel van buitenlandse afkomst”! Gedachten gaan al gauw uit naar verslaafde personen die geld nodig hebben etc en mogelijk mensenhandel (ook wij zitten vlak bij het buitenland). Het is dan ook een feit en bewezen dat HOP locaties aantrekkingskracht hebben op personen die genoemd soort problemen veroorzaken. Wij, omwonenden, hebben het meegemaakt en gezien én zien en maken het nog steeds mee!! Het moet afgelopen zijn.

Eigenlijk is het woord HOP misplaatst: anderen, wij, hebben het over MOP: Mannen/Mensen Ontmoetings Plaats. De klachten worden nogal automatisch geassocieerd met homo’s, maar nogmaals: omwonenden vinden dit onterecht!! De buurt ziet en kijkt: er komen mannen met kinderzitjes achterin de auto. Jonge mannen, oude mannen, af en toe een vrouw. We zien mannen met hun broek op de knieën, naakt op de weg, druggebruikers en mensen die kicken op kinderen. Zijn dit ‘homo’s’? Of verknipte personen die denken anderen én kinderen sexueel te mogen ‘aanranden’? Om het extra duidelijk te maken: Nederland is het land in Europa dat het hoogst scoort als het gaat om acceptatie van de homo. Laat voor altijd duidelijk zijn dat het omwonenden dus NIET gaat om homoseksuele mannen en LHTB’s te weren. Wij willen dat ‘verknipte’ mensen weg blijven en helaas is gebleken dat een HOP of MOP plek dat soort mensen juist aantrekt. Met alle gevolgen van dien.

Een omwonende sprak met een jonge LHTB. Hij heeft negatieve gevoelens ten opzichte van Keelbos: “Voor mij is het vrij pijnlijk wanneer iemand mij als homo betitelt in het openbaar. Niet uit angst dat iemand mij uitscheldt, bespuugt of in elkaar slaat, maar uit angst dat iemand mij in dezelfde categorie plaatst als de bosjeshomo.” Een homoseksuele jongen noemt HOP bezoekers dus ‘bosjeshomo’s’. Met andere woorden: binnen de ‘groep’ homoseksuelen is men zeker niet blij met mannen die ‘verknipt’ gedrag vertonen in bosjes en kinderen en mensen intimideren en aanranden. Ook zei hij: “En het is juist de Stichting Platform Keelbos die hier een probleem vormt. De manier hoe zij haar strijd voert en met welke opvattingen dit gepaard gaat, beschadigt de reputatie van de LHBT- gemeenschap en bemoeilijkt de weg naar de algemene acceptatie in Nederland.”

En vervolgens: “Naast dat stichting Platform Keelbos gemeenten onterecht beschuldigt van homofobisch gedrag, gaat zij nog verder. Zij schrijft hier dat de HOP’s onderdeel zijn van de culturele homoseksuele levensgewoonten, dat het ten dienste is van de integratie en emancipatie van homoseksuelen, en dat het intolerant is om de HOP te bestrijden. Sterker nog, zij stelt dat het bestrijden hiervan “Juist een voedingsbodem voor anti-homoseksueel gedrag en homofobie” is. Merk je mijn ongeloof al? Oh, en zei ik al dat de stichting meent dat het op het plaats delict meer gaat om het sociaal contact en niet echt om de seks?  Hoe dan? Het gedachtegoed dat de stichting aanhangt, is in mijn optiek achterhaald en zelfs schadelijk voor de homo-acceptatie in dit land.”

Wij, omwonenden vinden de gedachten gang van Keelbos..op zijn minst vreemd. Zo gaf Hans Scheffers (van Keelbos) aan dat als je het vervelend vind om seks bedrijvende mannen zien, je gewoon moet omkeren om het bos te verlaten….(zie ook https://www.rtvnoord.nl/media/60435/Staatsbosbeheer-sluit- parkeerplaats-Emergobos- af).

Omwonenden vroegen Keelbos het volgende: “Het kan toch niet zo zijn dat kinderen de dupe worden door zo’n locatie???” Antwoord Keelbos : “Weet u meneer, kinderen zijn zelf ook nieuwsgierig als het op seks aan komt”. Nog een uitspraak van Keelbos : De omwonenden en dus de mensen die er last van hebben, vinden het gewoon leuk om naar lust hebbende mannen te kijken. Het complete plaatje is niet mooi voor omwonenden en kinderen. De buurt kan zich voorstellen dat er mensen zijn die hun frustraties niet in de hand kunnen houden en daardoor zelf maatregelen nemen.. “als je aan mijn kind(-eren) komt …dan…” Er wordt dan door derden en Keelbos direct gesproken over ‘potenrammers’. Laat nu duidelijk zijn dat wat de buurt betreft geaardheid hier niets meer mee te maken heeft.

Keelbos geeft verder aan “niemand wat kwaad te doen”en “wat is er op tegen”. Een vraag van een omwonende is “als dat zo is, waarom melden jullie dan op diverse plekken op de website “pas op! Veel politiecontrole” Als je niemand iets kwaad doet, lijkt me waarschuwen overbodig. Op de site van Keelbos staat een lijst met HOP plaatsen. Daar bij staat vermeld dat mannen elkaar rondom en OP de parkeerplaats ontmoeten. Op de parkeerplaats?? Kijkt u eens naar artikel 230 meneer Keelbos. Bovendien staat ook nog eens op de bordjes van Staatsbosbeheer: niet van de paden afwijken… Sommige omwonenden zijn ervan overtuigd dat er juridische maatregelen genomen kunnen worden.

Tot slot. We hebben het al gevraagd, maar nogmaals: Keelbos, wij verzoeken jullie om de locatie HOP Emergobos, te sluiten. Haal het van jullie website en vermeld dit op alle media waar ‘ons’ bos op staat. Wanneer platform Keelbos daadwerkelijk van mening is dat het niet moet kunnen wat deze locatie ter weeg brengt (problemen zijn ook bij hen bekend) dan lijkt het logisch dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en de locatie als HOP zal opgeven en markeren als gesloten. Doet de Stichting Platform Keelbos dat niet, dan vinden wij dat ze de problematiek mede in stand houden. Keelbos: neem je verantwoordelijkheid! We komen er op terug of Keelbos hun verantwoordelijkheid kent en neemt

Eerder verschenen:

Activiteitengroep de Kiepe start met dartgroep
24 december: Traditionele kerstnachtdienst in Lutherse kerk
Huurders zeggen ‘sorry’ tegen Acantus en maken samen nieuwe plannen
Pekela wint de knallende start van vierde carbidcampagne ‘Wie is de BOCK?’
Chinees restaurant Nieuwe Pekela vanaf 21 december gesloten
22 december: All-in darttoernooi in dartcafé d'Oal Stee
Bewoners Clockstede ontvangen kerstpakket van Riki Stichting
Sfeervolle 9e editie Dickens Day Beerta
Verslag kerst viswedstrijd HSV de Beurs
Crowdfunding actie Help Colin Broesder naar de R3 cup!
Kerst met de Woldsteeband dit jaar een extra gezellig tintje
Sfeervolle Winterfair in dorpshuis de Riggel Boven Pekela
Kerstman en elfen bezoeken winkelcentrum de Helling
Gezellige jaarafsluiting van de Zonnebloem in de Binding
Lekker druk tijdens de kerstmarkt in de Pekelahof
24 december: Kerstzangdienst in Wedderwegkerk Oude Pekela
Pekelder Boys JO-13 wint van FC Lewenborg
4 januari: Floorball toernooi voor de jeugd in sporthal de Spil
28, 29 en 31 december: Gratis afval storten in Pekela
19 december: Kerstbingo bij vv PJC Nieuwe Pekela

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

hcr7vt0rdhtkjdmg7fslu5pg97