Kinderhotel Wedde ontvangt cheque vijftienduizend euro

Geplaatst: woensdag 14 februari 2018 om 21:20 | Views: 4141

PEKELA / WEDDE - Honderd Nederlandse en Duitse kinderen die aan de andere kant van het geluk zijn geboren, kunnen een bijzondere vakantie vieren in het Kinderhotel Wedde. Op 14 februari hebben de Rotaryclubs uit het Groningse Pekela en het Duitse Papenburg samen met de Odd Fellowclubs uit Veendam een cheque van vijftienduizend euro aan het bestuur van het Kinderhotel Wedde overhandigd.

Het Kinderhotel, ondergebracht in de burcht van Wedde, biedt kinderen en jongeren tot zestien jaar een onbezorgde vakantie. Er zijn helaas duizenden kinderen die het niet mee zit in het leven en in het Kinderhotel krijgen ze de kans om even te ontsnappen aan de problemen van alledag.

De Rotaryclubs uit Pekela en Papenburg zijn al sinds 1972 met elkaar verbonden en organiseren al enkele jaren de tweejaarlijkse Burchtfair. De opbrengst van deze fair is altijd bestemd voor goede doelen en in het bijzonder voor het Kinderhotel.

Tot nu toe bezochten alleen kinderen uit Nederland het Kinderhotel. Door de betrokkenheid van de Rotaryclub uit Papenburg is bedacht dat ook kinderen uit het Duitse Emsland naar het Kinderhotel mogen. Dit opende de mogelijkheid een bijdrage uit de Interreg-regeling van de Eems-Dollard- Regio te ontvangen. De Interreg-regeling wordt mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en de deelstaat Niedersachsen. De regeling wil grensoverschrijdende contacten bevorderen.

Ook de landelijke Rotary in Nederland ondersteunde het initiatief en de Odd Fellow-clubs uit Veendam doneerden de opbrengst van een golf-clinic aan het project. Al met al is inmiddels een bedrag van vijftienduizend euro beschikbaar. Dit geld wordt op 14 februari door middel van een symbolische cheque overhandigd aan het bestuur van het Kinderhotel Wedde. In het voorjaar kunnen dan de eerste Duitse kinderen genieten van een heerlijke vakantie in een echt kasteel.

Rotaryclub Pekela
De Rotaryclubs uit Pekela en Papenburg zijn al sinds 1972 met elkaar verbonden en werken sinds een aantal jaren al samen om de Burchtfair in Wedde te organiseren. Deze Burchtfair wordt 2-jaarlijks georganiseerd, omvat cultuur, rondleidingen, veel standhouders met veel verschillende producten waar veel bezoekers uit de regio op afkomen en vindt plaats op het terrein van de burcht in Wedde. Deze fair heeft ook een grote aantrekkingskracht op vakantievierders die in de regio hun vakantie doorbrengen. Ook inwoners uit het naast Westerwolde gelegen Duitse Emsland hebben de weg naar deze fair inmiddels gevonden. En dit niet in de laatste plaats door onze samenwerking met Rotaryclub Papenburg die ook in de regionale pers voor de nodige bekendheid heeft gezorgd.

De Burchtfair wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor diverse doelen maar in het bijzonder voor de in de burcht gevestigde Kinderhotel. Doelstelling van dit hotel is om gedurende het jaar een bijzonder vakantieverblijf voor kinderen en jongeren tot 16 jaar te zijn die aan de andere kant van het geluk geboren zijn en die niet de mogelijkheid hebben om zelf met vakantie te gaan.

Er zijn duizenden kinderen die het om verschillende redenen niet mee zit in het leven. Kinderen die er hoognodig eens tussenuit moeten maar die kans zelden of nooit krijgen. Het gaat om kinderen die sociaal-maatschappelijk uit de boot (dreigen te) vallen en die extra aandacht en levensvreugde kunnen gebruiken. In Kinderhotel Burcht Wedde kunnen ze ontsnappen aan de problemen van alledag en even onbezorgd kind zijn.

Een instelling waar de beide Rotaryclubs zich ook in lijn met hun doelstellingen graag voor willen inspannen. In het jaar 2016, toen de laatste Burchtfair werd georganiseerd, is er uit de netto-opbrengst een bedrag van €. 3.375 afgezonderd voor dit Kinderhotel. Bij het Kinderhotel werden en worden vooral jeugdzorginstanties ingeschakeld om die kinderen te begeleiden die in aanmerking komen voor een kort vakantieverblijf in het Kinderhotel. Tot dusverre waren dat uitsluitend kinderen uit Nederland.

Omdat de reservering voor het Kinderhotel was verdiend door zowel Rotaryclub Pekela als Rotaryclub Papenburg rees al snel de vraag of het Kinderhotel ook ingezet zou kunnen worden voor kinderen uit Duitsland die in dezelfde positie verkeren als de doelgroep van het Kinderhotel. De stichting die het Kinderhotel onder haar hoede heeft reageerde enthousiast op ons voorstel om ook kinderen uit het Emsland tot de doelgroep te rekenen. Kinderen die aan de andere kant van het geluk zijn geboren vind je immers overal!

Deze toezegging opende de mogelijkheid om binnen de Rotaryorganisatie in Nederland ondersteuning te krijgen voor dit project omdat het niet alleen een sociaal doel betreft maar bovendien grensoverschrijdend was. Daardoor groeide de pot voor het Kinderhotel met €. 2.125 aan. In augustus 2017 bleek dat ook Odd Fellow-clubs uit Veendam middels het organiseren van een golf-clinic geld wilden inzamelen voor het Kinderhotel. Ook zij waren gelijk enthousiast toen we hen informeerden over onze doelstelling: geld inzamelen voor kinderen in zowel Nederland als Duitsland die best een korte vakantie konden gebruiken op de burcht te Wedde. Een opbrengst van €. 2.000 kon worden toegevoegd aan de “pot” voor het Kinderhotel zodat de het beschikbare bedrag inmiddels was gegroeid naar €. 7.500.

Deze grensoverschrijdende activiteit bracht ons ook bij de EDR (Eems-Dollard- regio) die ons wees op de mogelijkheden die de INTEREG-regeling biedt. Deze regeling wordt mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door de provincies Drenthe, Friesland en Groningen alsmede de deelstaat Niedersachsen. Doestelling van deze regeling is onder meer de intensiteit aan grensoverschrijdende contacten in het directe grensgebied te bevorderen. Projecten tussen burgers en de grensoverschrijdende lokale samenwerking blijven de basis voor een geleefde, vanzelfsprekende grensoverschrijding. Vooral de grensoverschrijdende activiteiten voor en met burgers is daarbij van groot belang. De activiteit om de bedoelde kinderen uit zowel Noordoost Nederland als uit het Emsland- gebied vakantie te laten doorbrengen in het Kinderhotel, sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van de INTEREG-regeling. Op onze vraag of zij dit initiatief in financiële zin zouden willen ondersteunen, werd volmondig bevestigd. De EDR was bereid om het door ons ingezameld bedrag te verdubbelen.

Daarmee waren onze bemoeienissen nog niet beëindigd. Het Kinderhotel onderhoudt weliswaar intensieve contacten met instanties als Humanitas, Elker, Leger des Heils enz. die actief zijn op het gebied van de jeugdzorg, in het aangrenzende Emsland lagen deze contacten er nog niet. Dit was wel noodzakelijk om kinderen uit het Emsland in het Kinderhotel te laten logeren die in soortgelijke omstandigheden verkeren als de uitgekozen kinderen uit Nederland.

Rotaryclub Papenburg kon gelukkig binnen haar netwerk daarvoor de nodige contacten leggen. Een eerste bijeenkomst met afgevaardigden van enkele jeugdzorginstanties uit het Emslandgebied heeft tot lovende reacties van deze instanties geleid. Een voorziening als het Kinderhotel kent men niet in Duitsland. En toen bleek dat de vakanties ook nog plaats zouden vinden in een werkelijk kasteeltje zoals de burcht in Wedde toch wel mag worden genoemd, nam het enthousiasme alleen maar toe. De uitgenodigde instanties hanteren doelstellingen die nauw aansluiten met de doelstellingen van het Kinderhotel. Het is de bedoeling dat tijdens het komende voorjaar de eerste kinderen uit het Emsland hun vakantie in Wedde gaan doorbrengen.

We gaan er van uit dat deze uitwisseling niet eenmalig is. We streven er naar deze opzet ook de komende jaren te hanteren en, mits er voldoende gelden beschikbaar zijn, zo mogelijk verder uit te breiden.

Op 14 februari a.s. zullen wij, de Rotaryclubs uit Pekela en Papenburg alsmede de gezamenlijke Odd Felllow-clubs uit Veendam, een cheque aanbieden aan het bestuur van het Kinderhotel in de orde van grootte van €. 15.000. Met dit bedrag geven wij 100 kinderen met hun begeleiders de mogelijkheid even voor een paar dagen te kunnen ruiken aan de zonnige kant van het leven en de sores van alle dag achter zich te laten.

Fotoreportage

   Kinderhotel Wedde ontvangt cheque vijftienduizend euro - Foto's Jeannette Ritzema

Aan dit artikel is meegewerkt door

Jeannette Ritzema
Hoofd- en eindredactie
redactie@prachtigpekela.nl

Eerder verschenen:

Vertrektijden van alle bussen wijzigen op zondag 9 december
8 december: Kerst-/wintermarkt in Het Tehuis
25 november: Joh. de Heer Zangavond Baptistengemeente Nieuwe Pekela
27 november: Pekelder Proatcafé in de Riggel Boven Pekela
N366 wegvak Veendam - Nieuwe Pekela blijft komend weekend open
Opening eerste prefab hennephuis ter wereld
Leger des Heils collecteert in Pekela
Noordster ondanks prima inzet ook tegen SWZ onderuit
24 november: Zwerfvuilactie door Pekela Schoon in Nieuwe Pekela
Geslaagde 38e Pronkjewail toernooi KV WSS
Sint en Pieten bereiden zich voor op vertrek naar Pekela
Rock-On actie 'Rocken tegen kanker'
Dennis Kok en Simone Immenga stiekem getrouwd
Druk bezochte winterfair bij Christelijke Gereformeerde kerk
Proeftuin Boven Pekela en Doorsneebuurt aardgasvrij van start
Realisatie Villa Hemp in Oude Pekela stap dichterbij
Succesvolle 2e Regionale Vogelshow in Alteveer
Vandaag: Winterfair bij de Christelijke Gereformeerde kerk
Hendrik Wester komt met goede beoordelingen uit de VVN-fietscontrole
Watertoren bij een ondergaande zon

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

6dgb531rvppjda2qdadiceeo55