#

Pekela presenteert sluitende begroting voor 2018

Geplaatst: zaterdag 7 oktober 2017 om 10:45 | Views: 2803

PEKELA - De programmabegroting van de gemeente Pekela, die vrijdag werd gepresenteerd, is voor meerdere jaren sluitend. Door de constructieve inspanningen van het college, de raad en de ambtelijke ondersteuning, is de gemeente in staat geweest om het huishoudboekje, maar ook het financieel perspectief op orde te houden. Ook zijn er geen nieuwe bezuinigingen aangekondigd.

In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Jaap Kuin: “In dit laatste jaar van deze raadsperiode ronden we af waar we mee begonnen zijn en blikken we terug op wat we de afgelopen vier jaar gerealiseerd hebben. Een terugblik waarbij we met trots kijken naar Pekela en onze inwoners. Er is veel om trots op te zijn en we werken er met veel plezier aan om dat uit te dragen samen met onze bevolking. In 'Pekels Goud' is dat prachtig in beeld gebracht.”

Wethouder Hennie Hemmes: “Samen optrekken met de bevolking heeft bij onze plannen voorop gestaan. 'Veur en deur Pekel', zo zien we dat graag. Met het participatietraject Oude Pekela Centraal hebben we zo samen met onze inwoners een ambitieus plan in de steigers gezet voor de ontwikkeling van het centrum van Oude Pekela. Het heeft tot dusver geresulteerd in drie grote participatiebijeenkomsten waar de opkomst hoog was en er vele ideeën en suggesties vanuit de bevolking binnenkwamen.”

Wethouder Jaap van Mannekes: “Ook de bereikbaarheid van Pekela en de renovatie van bruggen hebben hoog op onze agenda gestaan. Dat was hard nodig en zo werken we steeds verder aan een robuuste ontsluiting van onze prachtige lintdorpen.”

Burgemeester Jaap Kuin: “Aan het einde van deze raadsperiode nemen we ook afscheid van het azc aan de Hooiweg. Bijna zeventien jaar lang hebben we als gemeente vluchtelingen opgevangen. Dit ging niet zonder discussie binnen de gemeente. Als sociaal college heeft ons dit bezig gehouden, maar we moeten na dit besluit van het COA ook gewoon weer door.”

Gezond vertrekpunt voor nieuw college en gemeenteraad
De primitieve begroting 2018 laat een overschot zien van € 2.000,-. Meerjarig loopt dit overschot op tot afgerond € 3.000,-. Dat is een financieel gezond vertrekpunt voor het nieuwe college dat in maart 2018 het stokje gaat overnemen, maar financiële risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen, zullen scherp moeten worden gevolgd. Jaap Kuin: “Met het perspectief van nu zijn verdere bezuinigingsmaatregelen nu niet noodzakelijk en is het aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad om invulling te geven aan de bestaande en nieuwe plannen voor Pekela. Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst van onze mooie gemeente.”

Op dinsdag 7 november 2017 wordt de begroting behandeld in de openbare raadsvergadering.

Bron: Gemeete Pekela

Eerder verschenen:

Geslaagde burendag bij Kinderboerderij Oude Pekela
Klik & Tik: computercursus voor beginners
Wedstrijd VKW - Noordster gestaakt
Coniferen in brand aan Achterlangs Oude Pekela
GEZOCHT: kat Gizmo in omgeving Dorpshuisstraat Nieuwe Pekela
29 september: Start nieuw seizoen voor Pekela Schoon
Wisselend druk op de herfstmarkt in de Pekelahof
Ronald & Asha Vrienden voor altijd
Samen vechten tegen armoede onder ouderen
13 oktober: Rommel/spullen/kleding/boeken markt in het Tehuis
Fietscontrole bij OBS De Linde
VAN HARTE: Jacqueline Korvemaker is vandaag 50 jaar geworden
Culturele Commissie Pekela viert jubileum met vier concerten
6 oktober: Stampot viswedstrijd in Pekelder Hoofddiep
PrengerHoekman start met een nieuwe groep Academy XL in oktober
Zaterdag 22 september herfstmarkt in en om de Pekelahof
Burgemeester Jaap Kuin leest leerlingen Groen van Prinsterer voor
Bridgeclub Pekela start met cursus voor beginners
29 september: Jaarlijkse garageverkoop in heel Pekela
Crowdfunding actie Help Colin Broesder naar de R3 cup!

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

9n4gm7eskcd3ln78s7jh0jhpu0